Home / Combo

Combo

Gói combo là gói cước từ hai dịch vụ : internet và truyền hình FPT trở lên với ưu đãi đặc biệt hơn so với trường hợp khách hàng đăng ký riêng rẽ từng gói dịch vụ.

Combo thể thao K+

GÓI CƯỚC COMBO THỂ THAO K+ Gói cước Combo thể thao K+ là gói cước bao gồm 02 dịch vụ : internet cáp quang và truyền hình thông minh FPT ,  được FPT Telecom công bố vào tháng 5/2019 là một gói cước tốc độ cao , có chất lượng …

Read More »

Combo Super 22

GÓI CƯỚC COMBO 22 Gói cước Combo Super 22 là gói cước bao gồm 02 dịch vụ : internet cáp quang và truyền hình thông minh FPT ,  được FPT Telecom công bố vào tháng 5/2019 là một gói cước tốc độ cao , có chất lượng hàng đầu hiện …

Read More »

Combo Super 35

GÓI CƯỚC COMBO 35 Gói cước Combo Super 35 là gói cước bao gồm 02 dịch vụ : internet cáp quang và truyền hình thông minh FPT ,  được FPT Telecom công bố vào tháng 5/2019 là một gói cước tốc độ cao , có chất lượng hàng đầu hiện …

Read More »

Combo Super 50

GÓI CƯỚC COMBO 50 Gói cước Combo Super 50 là gói cước bao gồm 02 dịch vụ : internet cáp quang và truyền hình thông minh FPT ,  được FPT Telecom công bố vào tháng 5/2019 là một gói cước tốc độ cao , có chất lượng hàng đầu hiện …

Read More »

Combo Super 65

GÓI CƯỚC COMBO 65 Gói cước Combo Super 65 là gói cước bao gồm 02 dịch vụ : internet cáp quang và truyền hình thông minh FPT ,  được FPT Telecom công bố vào tháng 5/2019 là một gói cước tốc độ cao , có chất lượng hàng đầu hiện …

Read More »

Gói Combo F2

Từ khóa :Gói Combo F2 55Mbps ,Gói combo F2 FPT , ftth combo F2 , iptv F2 , gói internet truyền hình F2 , F2 ftth iptv FPT ,truyền hình F2 , truyền hình internet F2 , truyền hình cáp F2 của FPT, Mô tả gói cước combo F2 của FPT …

Read More »

Gói Combo F3

Từ khóa :Combo F3 35Mbps ,Gói combo F3 FPT , ftth combo f3 , iptv F3 , gói internet truyền hình F3 , F3 ftth iptv FPT ,truyền hình F3 , Mô tả gói cước combo F3 của FPT Telecom. [ Cập nhật băng thông 2018 ] Gói cước combo F3 bao …

Read More »

Gói Combo F4

Từ khóa :Combo F4 35Mbps ,Gói combo F4 FPT , ftth combo f4 , iptv F4 , gói internet truyền hình F4 , F4 ftth iptv FPT ,truyền hình F4 , Mô tả gói cước combo F4 của FPT Telecom. [ Cập nhật băng thông 2018 ] Gói cước combo …

Read More »

Gói Combo F5

Từ khóa :Combo F5 27Mbps, combo F5 FPT , ftth combo f5 , gói internet truyền hình F5 , F5 ftth iptv FPT ,truyền hình F5 , Mô tả gói cước combo F5 của FPT Telecom. [ Cập nhật băng thông 2018 ] Gói cước combo F5 bao gồm 2 dịch …

Read More »

Gói Combo F6

Từ khóa :truyền hình và internet F6, combo F6 fpt , combo internet F6 , truyền hình internet F6 , gói cước combo f6 , truyền hình cáp quang F6, Mô tả gói cước combo F6 của FPT Telecom. [ Cập nhật băng thông 2018 ] Gói cước combo F6 bao gồm …

Read More »